หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”
นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:42:40


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3” ในโครงการวิจัยและพัฒนาพลุกับดักหมึกสี โดยมีพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม 241 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ดูรูปภาพเพิ่มเติม อ.ณิชานันทน์ วิจัยดีเด่น3.pdf