หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > จิตรกรรม'สวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการศิลปะ เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ
จิตรกรรม'สวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการศิลปะ เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 09:45:44


วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ "อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6" ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในพิธีเปิดนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนนิทรรศการแสดงผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home