หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ตอบแบบประเมินฯการใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ตอบแบบประเมินฯการใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 11:53:39

ขอเชิญนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ตอบแบบประเมินฯการใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาและบุคคลภายนอก เข้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คลิก ลิงก์ https://forms.gle/JSU8RvVQrfayGKts9

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home