หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครฯ ร่วมกับเครือเมเจอร์สาขาต่างๆ เพ้นท์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Avatar 2022
อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครฯ ร่วมกับเครือเมเจอร์สาขาต่างๆ เพ้นท์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Avatar 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 00:13:00


วันที่ 12-18 ธันวาคม 2565 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นำโดย ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศษรฐกิจ นำนักศึกษา เรียนจริง ปฏิบัติจริง ทำงานร่วมกับเครือเมเจอร์ฯ ออกแบบเครื่องแต่งกายและบอดี้เพ้นท์เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Avatar 2022 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home