หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายจิณณวัตร ละครชัย นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
นายจิณณวัตร ละครชัย นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-11 13:04:10


#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

รางวัลน้องเยอะมากกกก 

-------------------------------------------------------

นายจิณณวัตร  ละครชัย

นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--------------------------------------------------------

รางวัล

- ปี 2016 คว้ารางวัลดีเด่นประเภทเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก จากเวทีประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2016 

- ปี 2017 สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า 3 รางวัลในเวทีระดับชาติ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ THE WINNER  , รางวัลดีเด่นประเภทเครื่องแต่งกายสตรี และ รางวัล THE BEST MAKE UP AWARD  ในงานประกวด SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARD 2017

- ปี 2017  รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าในยุค 4.0  ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน 7 สถาบัน (Fashion V  Together) FVT DESIGN CONTEST 4.0

- ปี 2018 รางวัลชมเชย งานประกวดผลงานสร้างสรรค์ผ้าขาวม้าไทย สาขาออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

- ปี 2019 รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เวที SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2019

**ติดต่อสอบถามอินบ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะ**


คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th