หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นางสาวศิริลักษณ์ วงศร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวศิริลักษณ์ วงศร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-11 13:27:48


#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ????????????                         

ออกแบบตราสัญลักษณ์

นางสาวศิริลักษณ์ วงศร                              

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์            

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**ติดต่อสอบถามอินบ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะ**


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th