หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-11 15:13:35#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลที่ได้รับ

- "รางวัลชมเชย" การแข่งขันขับเสภา งานแสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ผ่าน เพลงยาวกลบทและกลอักษร ครั้งที่ 8 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์) ปี พ.ศ. 2562 

- "รางวัลชมเชย" การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ งานแสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ผ่าน เพลงยาวกลบทและกลอักษร ครั้งที่ 9 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์) พ.ศ. 2563 

**ติดต่อสอบถามอินบ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะ**

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th