หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-15 13:51:58


#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
นายภัทรวุธ จุลพันธ์
นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล

- เหรียญทอง การประกวด Taiwan International Invention Award Winners Association Anniversary จากประเทศไต้หวัน

- เหรียญทอง การประกวด International SALON of Invention and New Technologys จากประเทศรัสเซีย

- รองชนะเลิศอันดับ 1 (การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ) การประกวด Thailand Green Design Award (TGDA 2018) 

- FINALIST (Craft Tool & Material) การประกวด Craft The Future 2017 จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ขอบคุณผู้สนับสนุน

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th