หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม
นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-15 14:36:09#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

นายธนพนธ์ อินสุภะ

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม

ได้รับรางวัล "เหรียญทองแดง" การสร้างสรรค์ฐานนักศึกษา

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

**ติดต่อสอบถามอินบ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะ**

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th