หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก โครงการการประกวดขับร้องเพลง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก โครงการการประกวดขับร้องเพลง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-27 14:45:25

21 มิถุนายน 2562 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบแรก (รอบ demo) ในโครงการการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าก่อนการตัดสินจะเริ่ม นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการสังคีต ชี้แจงกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว จาก กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home

Download