หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 The 4th Bangkok Art Festival
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 The 4th Bangkok Art Festival

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-13 15:47:27

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 The 4th Bangkok Art Festival จัดขึ้นโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สยามสแควร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 โดยคณะฯได้รับความอนุเคราห์จาก 3 สาขาวิชา ส่งการแสดงของนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) การแสดง ชุด "เหิน Hern" แสดงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย การแสดง "fashion show" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) การแสดง “พระลอเข้าสวนออกฟ้อนรัก” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา


การแสดง ชุด "เหิน Hern"
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
การแสดง "fashion show"
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
การแสดง “พระลอเข้าสวนออกฟ้อนรัก”
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

Download