หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี นำการแสดงดนตรีร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก BKK Pride Valentine Day 2024
สาขาวิชาดนตรี นำการแสดงดนตรีร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก BKK Pride Valentine Day 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 15:24:40


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ และ อ.ดร.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร ผู้ควบคุมวงดนตรี พร้อมด้วยนักศึกษา นำการแสดงดนตรีร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก BKK Pride Valentine Day 2024 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การใช้ยาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี และประชาสัมพันธ์การขยายบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มเติม 4 แห่งใหม่

(ภาพ : ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home