หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > "ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในศาสนสถานย่านเยาวราช" โดย Silo@ssru
"ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในศาสนสถานย่านเยาวราช" โดย Silo@ssru

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 21:00:59


ทีมงานคุณภาพ

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ACADEMIC PROGRAM: BANGKOK CITY TROOPER

วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลเจ้าหลีตี้เมี้ยว (เยาวราช)

"ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในศาสนสถานย่านเยาวราช"

โดย Silo@ssru ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ถ่ายภาพโดย Nutta Singha
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home