หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบรวมวงดนตรี ของนักศึกษาดนตรีชั้นปีที่ 3
การสอบรวมวงดนตรี ของนักศึกษาดนตรีชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-17 11:30:50


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบรวมวงดนตรีตะวันตก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้งนาแสดงดนตรี Black or White จัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์