หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 11:19:22


วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพร พิธีดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home