หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 คณบดีศิลปกรรมนำทีมบุลากรเข้าร่วมพิธี
สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 คณบดีศิลปกรรมนำทีมบุลากรเข้าร่วมพิธี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 14:19:12


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน มีการตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพลงโดยวงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home