หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดย Bloomsbury
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดย Bloomsbury

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-21 00:15:49


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม Cdar หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับฟังการนำเสนอการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดย Bloomsbury ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ ดนตรี ศิลปะร่วมสมัยและอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับการแนะนำจาก บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home