หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 18:28:49

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และการจัดเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home