หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 16:26:18


วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร (ออนไลน์) และ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ ผู้แทนจากรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากหัวหน้าสาขาวิชาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุม ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคาร 32  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home