หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-14 12:29:21


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 พร้อมกันนี้ คณบดีผู้แทนคณะฯได้มอบของที่ระลึกและกระเช้าแด่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาในการเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯให้กับคณะฯงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home