หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-31 19:51:20


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดี.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home