หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 14:32:56

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home