หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-16 13:02:44


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกี้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ นายธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home