หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-18 16:04:01


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี ในส่วนของคณะกรรมการผู้แทนคณาจารย์  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน   อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์   และนางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงาน เป็นเลขานุการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home