หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-10 15:41:51


วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกี้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ และผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมหัวหน้าสำนักงานเป็นเลขานุการ จัดประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home