หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 16:28:51

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง,
สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ าสตราจารย์ ตร.
ประธาน พงค์ อินเกื้อ"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน,
สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า
"Kleenex ารงเสถียร ช่วยศา ราจารย์
ร.พิสิษร์ พันธ์เทียน"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ
ข้อความพูดว่า "A ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตร.อนรรม จรัณยานนท์ านนท์ ผู้ทรงคุณวุฒี
1OCAROY"
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน
และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกี้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1


 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home