หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 19:45:18


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อหารือเรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ยังได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการของคณะฯ ทั้ง 3 ท่าน