หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบต้นแบบผลผลิต ”กลองบองโก้“ จากงานวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบต้นแบบผลผลิต ”กลองบองโก้“ จากงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 15:55:24


วันที่ 23 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิตรลดา ชูมี อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ผศ.เสาวณีย์ คำพันธ์ ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วย อ.ดร.ประชุม คำพุฒ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายสันติ อาภากาศ บริษัท ยูนิตี้เพอร์คัสชั่น จำกัด เพื่อรับมอบ ต้นแบบผลผลิต ”กลองบองโก้“ จากงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมแผ่นใยไม้อัดรีไซเคิลจากเศษไม้ยางพาราและเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีเพื่อการส่งออก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2565 งานวิจัยดังกล่าว ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ยังได้เป็นผู้ร่วมวิจัย

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย มีความประสงค์จะมอบต้นแบบผลผลิตจากงานวิจัย กลองบองโก้ จำนวน 2 ตัว ให้กับสาขาวิชาดนตรี และศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน หรือ ศูนย์ silo@ssru คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ภาพ : พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home