หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอนำเสนอ หนังสือดีๆด้านศิลปะการแสดง ชื่อ “Lives in Motion : Celebrating Dance in Thailand”
ขอนำเสนอ หนังสือดีๆด้านศิลปะการแสดง ชื่อ “Lives in Motion : Celebrating Dance in Thailand”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 19:04:46


วันนี้แอดมินขอนำเสนอ หนังสือดีๆด้านศิลปะการแสดง ชื่อ “Lives in Motion : Celebrating Dance in Thailand” ซึ่งมี ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้เขียน โดยหนังสือเล่มนี้มี ศ.พรรัตน์ ดำรุง และ Dr. Lowell Skar เป็น editors ใน set หนังสือของ Celebrating Dance in Asia and Pacific ของ Stephanie Burridge โดยสำนักพิมพ์ Routledge ได้เปิดตัวหนังสือไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศิลปการละคร สดใสพันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home