หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-17 10:55:31

นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม)

นางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561 นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม) และนางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด) สองนักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการการแข่งขันวาดภาพของน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งผลงานของน้องๆทั้งสองได้ถูกจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561


ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/Bualuang101

                   นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร

                   นางสาวนริศรา ฉายแสง