หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร รับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
คณะศิลปกรรมศาสตร รับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-11-17 12:06:31

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และรับการตรวจประเมินอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะดูการความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ของอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวถึงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่ในระดับที่ดี