หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการ Workshop ภายใต้ โครงการความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายต่างประเทศ ณ Bunka Fashion Graduate University, Japan
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการ Workshop ภายใต้ โครงการความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายต่างประเทศ ณ Bunka Fashion Graduate University, Japan

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 16:35:22


แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการ Workshop ภายใต้ โครงการความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายต่างประเทศ ณ Bunka Fashion Graduate University, Japan ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

กิจกรรมประกอบด้วย

- Campus Tour

- เข้าพบ ผู้บริหาร / อาจารย์ และ ผู้แทนฝ่ายต่างประเทศ Bunka Fashion Graduate University ร่วมกับอีก 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย

- Creative Draping Workshop  

- Shibori Workshop 

- ชมแฟชั่นโชว์  BFGUFW 2024

- ร่วมนำผลงานจัดแสดงในงาน BFGU Fashion Week 2024

(ภาพ : ผศ.สิรัชชา สำลีทอง / เพจ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น https://www.facebook.com/Fashionssru)

.

ขอขอบพระคุณ 

- ผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา   

- ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ในการร่วมกิจกรรม

- Bunka Fashion Graduate University, Japan และ สำนักงานในประเทศไทย  
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home