หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > Fashion Design SSRU หารือทำ MOU กับ Bunka Fashion Collage ประเทศญี่ปุ่น
Fashion Design SSRU หารือทำ MOU กับ Bunka Fashion Collage ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-02-18 11:41:30

วันที่ 28-31 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และผู้แทนนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา สำลีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์ จากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้เข้าพบผู้บริหารเพื่อหารือการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Bunka Fashion Collage ประเทศญี่ปุ่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home