หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัด Workshop วิทยากรจาก Bunka Fashion Collage ,Tokyo
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัด Workshop วิทยากรจาก Bunka Fashion Collage ,Tokyo

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-04 13:18:44


วันที่ 7 กันยายน 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น หัวข้อ "Behind the Designing Costume" วิทยากรโดย Ms.Atsuko Degawa, Costume Designer

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ ความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศระหว่าง Bunka Fashion Collage ,Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home