หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-02 16:26:41


วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Canva” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 4) เพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home