หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ทีมรองคณบดีเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมอบการ์ดเชิญและเสื้อที่ระลึกงาน สวนนันท์FunFair ครั้งที่ 2
ทีมรองคณบดีเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมอบการ์ดเชิญและเสื้อที่ระลึกงาน สวนนันท์FunFair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 16:07:19


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 6 คณะ พร้อมด้วยทีมงานจัดงาน FunFair ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าพบ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มอบการ์ดเชิญและเสื้อยืดที่ระลึก เรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน สวนนันท์FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะLearnใจ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home