หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญร่วมงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-26 15:24:22กำหนดการ พิธีทำบุญคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพุธที่   ๕   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  โถงชั้น ๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

**************

 

                         เวลา ๐๘.๐๐ น.               ลงทะเบียน

                         เวลา ๐๙.๓๐ น.               ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงานพร้อมกัน

                         เวลา ๐๙.๔๕ น.               เข้าสู่พิธีสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล

                                                        พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

                         เวลา ๑๐.๔๕ น.               ถวายภัตตาหารเพล

                         เวลา ๑๑.๓๐ น.               ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม รับพร เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์