หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงละคร “ใต้ร่มรพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา” พร้อมเปิดตัวนักแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงละคร “ใต้ร่มรพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา” พร้อมเปิดตัวนักแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-16 08:15:32


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงละคร "ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา" ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ซึ่งละครมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักสายสุทธานภดล เวลา 19.00 น.

ละคร "ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา" เป็นละครเพลง มีนักแสดงนำจากผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งนี้ ยังมีนักแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตฯ รวมแสดงด้วยอีกกว่าร้อยชีวิต