หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพิเศษ ณ ม.นเรศวร
อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพิเศษ ณ ม.นเรศวร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-14 10:21:19


วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเชิญจาก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพิเศษ หัวข้อ "การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดขึ้น ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอบคุณภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/socialscinu/งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home