หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การอบรมการขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม
การอบรมการขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 13:42:43

ภาพบรรยากาศ การอบรมการขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม

ส่วนหนึ่งของ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565

(ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก https://www.facebook.com/SPACESSRU/)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home