หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับรางวัล BRONZE Medal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับรางวัล BRONZE Medal

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 18:50:27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล BRONZE Medal ชื่อผลงาน Non-woven fabric from rubber leaves จากการประกวด Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020) ณ KINTEX Mall (KINTEX /217-60 , Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขอบคุณผู้สนับสนุน

-สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home