หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในโครงการ “RMUTL IADA Workshops and Exhibition 2024 จ.เชียงใหม่
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในโครงการ “RMUTL IADA Workshops and Exhibition 2024 จ.เชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 15:19:05


วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน อ.จีรวัฒน์  วันทา อ.จิรวัฒน์  การนอก และ อ.ไกรพล กิตติสิโรตม์ เข้าร่วมโครงการ “RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024” ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ ณ ChiangMai Art Museum อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ ซึ่งนอกจากคณาจารย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน และ ผศ.ดร.เตชิต เฉยพ่วง ได้นำผลงานศิลปะร่วมจัดแสดงในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

(ภาพ : อ.จารุวรรณ เมืองขวา)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home