หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม
อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:37:33


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำอาจารย์และนักศึกษาชาวจีนซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และได้มอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ชาวจีน ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home