หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คลิป ถ่ายทอดสด Live รายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์
คลิป ถ่ายทอดสด Live รายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 15:33:30

ขอเชิญชม

ถ่ายทอดสด Live รายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์

การแสดงนาฎยศิลป์ สังคีตสรรค์ 

โดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี2 และ ปี3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ออกอากาศ 3 ช่องทาง และ Facebook Live : สถานีวัฒนธรรม 

ชมคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=SWN-xQ33Gu4

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home