หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ภาพกิจกรรม workshop "Collage Art สร้างสรรค์งานออกแบบจากศิลปะคอลลาจ"
ภาพกิจกรรม workshop "Collage Art สร้างสรรค์งานออกแบบจากศิลปะคอลลาจ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 11:49:04


ภาพบรรยากาศวันนี้กับ กิจกรรม workshop "Collage Art สร้างสรรค์งานออกแบบจากศิลปะคอลลาจ" ในงาน "VCD DESIGN WEEK 2023" 

โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Bell Hall 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home