หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบรวมวงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
การสอบรวมวงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 14:57:46


วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด Mini Concert จากนักศึกษา ซึ่งเป็นการสอบรวมวงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม จัดขึ้น ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home