หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ความรู้ความสามารถเข้าตา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญ 2 อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงไปเป็นวิทยากร
ความรู้ความสามารถเข้าตา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญ 2 อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงไปเป็นวิทยากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:38:27


เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อนร่วมการอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการอบรม หัวข้อ “ศิลปะการละครเพื่อการเต้น” นั้น ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เชิญ อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง และอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากร อบรมให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากมาย ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ได้ที่ https://www.facebook.com/theatreforyouthOCAC/