หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงไทยครบวงจร"
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงไทยครบวงจร"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-29 14:20:00

สาขาวิชาดนตรี

ขอเชิญชม

การแสดงดนตรี โดย นายกร ทัพพะรังสี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

" เพลงไทยครบวงจร "

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาConcert.jpg

Concert-Poster.pdf