หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา "อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง"
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา "อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-09 09:53:45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
เข้ารับรางวัล "สุวรรณหงส์ทองคำ" 

        เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) ได้รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา "อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง" โดยมีหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพมหานคร

(ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th