หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 16:14:53


วันที่ 26 มกราคม 2567 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home